Directory Kementerian Kesihatan Malaysia Office Photos Glassdoor

Daniel
Ministry of Human Resources (MOHR), Malaysia - Site Info

Kementerian Kesihatan Malaysia adalah salah satu kementerian di Malaysia yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan sistem kesihatan negara. Kementerian ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesihatan rakyat Malaysia terjaga dengan baik dan berkesan.

Fungsi dan Peranan Kementerian Kesihatan Malaysia

Kementerian Kesihatan Malaysia memiliki fungsi utama untuk memastikan penyelenggaraan perkhidmatan kesihatan awam, pemantauan dan pemajuan kesihatan, serta pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan kesihatan. Kementerian ini juga bertanggungjawab dalam menguruskan hospital-hospital kerajaan, pusat kesihatan, dan program-program kesihatan awam.

Menguruskan Hospital dan Pusat Kesihatan di Seluruh Negara

Kementerian Kesihatan Malaysia menguruskan lebih dari 140 hospital dan klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Hospital-hospital ini menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan kesihatan kepada rakyat Malaysia yang memerlukannya. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga menguruskan program-program pencegahan penyakit dan promosi kesihatan kepada masyarakat.

Pemantauan dan Pemajuan Kesihatan di Malaysia

Melalui Jabatan Kesihatan Negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia melakukan pemantauan kesihatan di seluruh negeri. Mereka memantau penyebaran penyakit berjangkit, program imunisasi, dan faktor-faktor risiko kesihatan yang berkaitan dengan gaya hidup. Selain itu, kementerian juga terlibat dalam pemajuan kesihatan dengan mengadakan kempen-kempen kesihatan dan program latihan kepada masyarakat.

Penguatkuasaan undang-undang berkaitan Kesihatan

Kementerian Kesihatan Malaysia juga memainkan peranan dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan kesihatan. Mereka memastikan bahawa peraturan-peraturan berkaitan dengan makanan, dadah, dan produk kesihatan dipatuhi oleh semua pihak. Ini termasuklah mengawasi penjualan produk-produk yang mengandungi bahan berbahaya kepada kesihatan.

Kesimpulan

Dengan adanya Kementerian Kesihatan Malaysia, sistem kesihatan negara dapat diperbaiki dan diperkemaskan demi kesejahteraan rakyat. Kementerian ini meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan awam, menyebarkan maklumat kesihatan kepada masyarakat, dan memastikan pematuhan undang-undang kesihatan. Jadi, penting untuk memahami peranan dan fungsi Kementerian Kesihatan Malaysia agar dapat meningkatkan kesedaran tentang kesihatan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaran kerja nombor 4
Poster dadah lebih baik cegah
Gaji doktor pakar bedah di malaysia

Carta Organisasi Kementerian Kesihatan Putrajaya | Images and Photos finder
Carta Organisasi Kementerian Kesihatan Putrajaya | Images and Photos finder

Check Detail

Berikut merupakan... - KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | Facebook
Berikut merupakan... - KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | Facebook

Check Detail

Body Image and Body-Shaming In Our Day And Age – RELATE
Body Image and Body-Shaming In Our Day And Age – RELATE

Check Detail

BERNAMA - COVID: TINDAKAN KAWALAN DALAMAN DILAKSANA DI RUMAH, FASILITI
BERNAMA - COVID: TINDAKAN KAWALAN DALAMAN DILAKSANA DI RUMAH, FASILITI

Check Detail

كرجأون9: Kementerian Kesihatan Malaysia
كرجأون9: Kementerian Kesihatan Malaysia

Check Detail

Kuala Lumpur Guide : Kuala Lumpur Images of Kementerian Kesihatan Mala...
Kuala Lumpur Guide : Kuala Lumpur Images of Kementerian Kesihatan Mala...

Check Detail

Logo Kementerian Kesihatan Malaysia Png 4 187 Png Image - Riset
Logo Kementerian Kesihatan Malaysia Png 4 187 Png Image - Riset

Check Detail

Ministry of Youth and Sports (Kementerian Belia dan Sukan) Malaysia
Ministry of Youth and Sports (Kementerian Belia dan Sukan) Malaysia

Check Detail

Kolej Kejururawatan Kerajaan - Latihan Jururawat Kementerian Kesihatan
Kolej Kejururawatan Kerajaan - Latihan Jururawat Kementerian Kesihatan

Check Detail

Coronavirus COVID-19 LIVE Updates & Stats, News LATEST!!! 2020
Coronavirus COVID-19 LIVE Updates & Stats, News LATEST!!! 2020

Check Detail

Kementerian Kesihatan Malaysia Office Photos | Glassdoor
Kementerian Kesihatan Malaysia Office Photos | Glassdoor

Check Detail

Cara-cara memohon Sijil... - KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Cara-cara memohon Sijil... - KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Check Detail

Lebih 7,000 Graduan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia
Lebih 7,000 Graduan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia

Check Detail

Jawatan Kosong Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) 2020 - SUMBER KERJAYA
Jawatan Kosong Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) 2020 - SUMBER KERJAYA

Check Detail

Logo Kementerian Pendidikan Malaysia Terkini Kenyataa - vrogue.co
Logo Kementerian Pendidikan Malaysia Terkini Kenyataa - vrogue.co

Check Detail


YOU MIGHT ALSO LIKE